Senarai Penerima Anugerah Pelajaran DiRaja (Pingat Jaya Cemerlang)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
1.
Suraiya bte Syed Mohamed Sarjana Muda Sastera 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1988/1989
2.
Yap Ping Sing Sarjana Muda Kejuruteraan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1988/1989
3.
Abdul Latiff bin Mohamed Sarjana Muda Perubatan danPembedahan
Universiti Kebangsaan Malaysia
1988/1989
4.
Nyew Eng Thiam @ Yew Eng Thiam Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1988/1989
5.
Hasenah bt. Ali Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Dua
Universiti Sains Malaysia
1988/1989
6.
Loo Chii Shian Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1988/1989
7.
Rumaya bt. Juhari Bacelor Sains (PembangunanManusia)
Universiti Pertanian Malaysia
1988/1989
8.
Teo Kim Lai Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Pertanian Malaysia
1988/1989
9.
Amat Taap bin Manshor Sarjana Muda Senibina 
DenganKepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1988/1989
10.
Yong Yun Chuan Sarjana Muda KejuruteraanElektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1988/1989
11.
Siti Alida John Abdullah Sarjana Muda Sains Sosial 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1988/1989
12.
Shiew Man Hon Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1988/1989
13.
Ida Madieha bt. Abdul Ghani Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1988/1989
14.
Sukhdev Singh s/o Surjit Singh Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1988/1989
15.
Tosiah bt. Sidi Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1989/1990
16.
Loh Jin Feei Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1989/1990
17.
Aidah binti Ahamed Sarjana Muda Sastera
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1989/1990
18.
Zulkifri bin Mohamad Sarjana Muda Pengurusan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Sains Malaysia
1989/1990
19.
Lee Vee Meng Sarjana Muda Sains (Farmasi)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1989/1990
20.
Ruzihan bt. Jantan Bacelor Sains (Ekonomi Sumber)
Universiti Pertanian Malaysia
1989/1990
21.
Kwan Yuk Kwaun Doktor Perubatan Veterinar
Universiti Pertanian Malaysia
1989/1990
22.
Razana bt. Alwee Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1989/1990
23.
Khong Chee Kin Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1989/1990
24.
Zuridah binti Omar Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1989/1990
25.
Rafiuddin Yeo Abdullah Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Universiti Utara Malaysia
1989/1990
26.
Engku Rabiah Adawiah bt. Engku Ali Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1989/1990
27.
Mohd Faiz bin Abdullah Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1989/1990
28.
Ibrahim bin Omar Sarjana Muda Sastera dan Sains Sosial
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1990/1991
29.
James Khong Poh Wah Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1990/1991
30.
Mustaffa Kamal b. Ismail Sarjana Muda Ekonomi 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Kebangsaan Malaysia
1990/1991
31.
Lee Fui Fan Sarjana Muda Sains 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1990/1991
32.
Rahmah bt. Pid Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
Universiti Pertanian Malaysia
1990/1991
33.
Mok Kin Wei Bacelor Sains Makanan dan Teknologi Makanan
Universiti Pertanian Malaysia
1990/1991
34.
Mohd Jamal bin Awang Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1990/1991
35.
Chang Chi Wai Sarjana Muda Perancang Bandar
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1990/1991
36.
Rahimah binti Abd Karim Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1990/1991
37.
Chuah Siew Sim Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1990/1991
38.
Sharifah Zubaidah bte Syed Abdul Kadir Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1990/1991
39.
Kipli bin Hj. Yassin Sarjana Muda Usuluddin
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1991/1992
40.
Choong Kooi Wah Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Pertaman
Universiti Malaya
1991/1992
41.
Kamariah Noor bt. Ismail Sarjana Muda Sains (Kimia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1991/1992
42.
Lim Hoong Heng Sarjana Muda Sains (Kimia)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1991/1992
43.
Roslaini b. Johari Sarjana Muda Sastera (Pendidikan) 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Sains Malaysia
1991/1992
44.
Lee Kin Seng Sarjana Muda Teknologi Industri
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1991/1992
45.
Azmi bin Mat Bacelor Sains Pertanian
Universiti Pertanian Malaysia
1991/1992
46.
Tan Chuan Joo Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Pertanian Malaysia
1991/1992
47.
Rohani bte Arbaa Sarjana Muda Pengurusan Teknologi 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1991/1992
48.
Leong Siew Leng Sarjana Muda Senibina 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1991/1992
49.
Engku Ngah Sayuddin Engku Chik Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1991/1992
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
50.
Kitty Foo Sarjana Muda Pentadbiran Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1991/1992
51.
Abd. Rahman bin Ahlan Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1991/1992
52.
Shaida Fariza bt. Sulaiman Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1992/1993
53.
Cho Sy Tsong Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1992/1993
54.
Mohd Hisam bin Abu Bakar Sarjana Muda Sains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi) 
Universiti Kebangsaan Malaysia
1992/1993
55.
Ang Hooi Bee Sarjana Muda Sains (Biokimia Klinik) 
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Kebangsaan Malaysia
1992/1993
56.
Rohani bt. Salleh Sarjana Muda Pengurusan Organisasi & Tenaga Manusia
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Sains Malaysia
1992/1993
57.
Pearl Yeoh Su Synn Sarjana Muda Sains
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Sains Malaysia
1992/1993
58.
Madznah bt. Bachok Bacelor Sains Dengan Kepujian
Kelas Pertama
Universiti Pertanian Malaysia
1992/1993
59.
Hoe Chee Liang Bacelor Sains Dengan Kepujian
Kelas Pertama
Universiti Pertanian Malaysia
1992/1993
60.
Utama Abd Wahid Sarjana Muda Kejuruteraan (Jentera) 
Dengan Kepujian Kelas Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Teknologi Malaysia
1992/1993
61.
Cheah Kean Seng Sarjana Muda Kejuruteraan (Elektrik) 
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1992/1993
62.
Muszafarshah Mohd Mustafa Sarjana Muda Ekonomi
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1992/1993
63.
Liau Wai Choo Sarjana Muda Pentadbiran Awam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1992/1993
64.
Mohammad Faizal bin Abdul Jabbar Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1992/1993
65.
Su Puay Leng Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1992/1993
66.
Abdul Karim Fakir Ali
A 1551159
Sarjana Muda Kejuruteraan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1993/1994
67.
Chia Suad Hooi
A 1265716
Sarjana MudaSains Komputer
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Malaya
1993/1994
68.
Moktar bin Hussain
A 1097227
Sarjana Muda Pengajian Islam
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1993/1994
69.
Chen Ai Hong
1315875
Sarjana Muda Optometri
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1993/1994
70.
Sharifah Fauziyah binti Syed Muhthar
A 1618254
Sarjana Muda Sains Farmasi
Dengan Kepujian Kelas Dua
Universiti Kebangsaan Malaysia
1993/1994
71.
Chen Koh Min
A 1404789
Sarjana Muda Teknologi Industri I
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1993/1994
72.
Zeenathul Nazariah bt. Allaudin
A 1489244
Doktor Perubatan Veterinar 
Universiti Pertanian Malaysia
1993/1994
73.
Ting Kee Suen
A 0191916
Bacelor Sains Hortikultur
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Pertanian Malaysia
1993/1994
74.
Zaidi bin Zin
7401946
Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) 
Dengan Kepujian Kelas  Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1993/1994
75.
Ung Kheng Joo
A 1593071
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1993/1994
76.
Mohd Azlan Yahya
5670970
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Dua (Tinggi)
Universiti Utara Malaysia
1993/1994
77.
Boey Kim Yin
A 1441395
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1993/1994
78.
Khairil Annas bin Jusoh
A 1978374
Sarjana Muda Undang-Undang
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1993/1994
79.
Faiza Mubin Alvi
No. Passport : B 446040
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sains Politik)
Dengan Kepujian Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1993/1994
80.
Nor Azlin binti Hamidon
A 1867547
Sarjana Muda Usuluddin
Kelas Pertama
Universiti Islam Antarabangsa
1994/1995
81.
Yvonne Ng Peng Mei
A 1830340
Sarjana Muda Perubatan dan Sarjana Muda Pembedahan
Cemerlang
Universiti Malaya
1994/1995
82.
Shahrum bin Abdullah
A 1938485
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanik 
Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
1994/1995
83.
Chin Yew Ling @ Janine
H 0755636
Sarjana Muda Sains 
Kelas Satu
Universiti Kebangsaan Malaysia
1994/1995
84.
Nelfianty bt. Mohd Rashid
8467564
Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani) 
Universiti Putra Malaysia
1994/1995
85.
Lau Minf Hann
K 0282768
Sarjana Muda Sains (Pembangunan Manusia) 
Universiti Putra Malaysia
1994/1995
86.
Norhaida bt. Mohd Shuib
A 1977974
Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1994/1995
87.
Liang Chuen Woon
A 1980980
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Antarabangsa
1994/1995
88.
Rosliza bt. Haji Ab. Halim
A 1741801
Sarjana Muda Teknologi
Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1994/1995
89.
Lim Chia Yen
A 1631355
Sarjana Muda Sains Gunaan
Kelas Pertaman
Universiti Sains Malaysia
1994/1995
90.
Mohd Fadzil Mohd Yusoff
A 1953661
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1994/1995
91.
Chin Yew Meng @ Michael
A 1867134
Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan
Kelas Pertama
Universiti Utara Malaysia
1994/1995
92.
Mohanis Azar bin Mohamad
710214-03-5513
Sarjana Muda Undang-Undang 
Universiti Islam Antarabangsa
1994/1995
93.
Rajasingam s/o Gothandapani
A 1888562
Sarjana Muda Undang-Undang 
Universiti Islam Antarabangsa
1994/1995
94.
Azlina binti Jaafar
A 2559872
Sarjana Muda Undang-Undang
Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1995/1996
95.
Wong Heng Wai
721005-06-5031
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan Struktur
Kelas Pertama
Universiti Kebangsaan Malaysia
1995/1996
96.
Zati binti Sharip
A 2585796
Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia 
Kelas Pertama
Universiti Teknologi Malaysia
1995/1996
97.
Gan Huang Huang
A 2285884
Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan 
Universiti Teknologi Malaysia
1995/1996
98.
Hasniza binti Mohd Hassan
A 2527341
Sarjana Muda Undang-Undang 
Universiti Islam Antarabangsa
1995/1996
Bil Nama Ijazah Dan Universiti Tahun
99.
Muhammad Rashaad Bakashmar
No. Passport : A 0003647
Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Sains Politik)
Universiti Islam Antarabangsa
1995/1996
100.
Saiful Baharin bin Mohamad Yusof
720708-04-5163
Sarjana Muda Kejuruteraan 
Universiti Malaya
1995/1996
101.
Alvin Harvey Kam Siew Wah
720909-14-5443
Sarjana Muda Kejuruteraan 
Universiti Malaya
1995/1996
102.
Nik Mohd Fahmee bin Nik Hussin
Sarjana Muda Teknologi Maklumat
Kelas Kedua (Atas)
Universiti Utara Malaysia
1995/1996
103.
Lee Phaik Im
A 2056334
Sarjana Muda Perakaunan
Dengan Kepujian Kelas Pertama 
Universiti Utara Malaysia
1995/1996
104.
Zaleha binti Kassim
5855740
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kelas Kedua Tinggi
Universiti Pertanian Malaysia
1995/1996
105.
Goh Kun Wha
A 2020752
Sarjana Muda Sains Perhutanan
Kelas Kedua Tinggi
Universiti Pertanian Malaysia
1995/1996
106.
Aswati binti Hamzah
A 0582494
Sarjana Muda Pendidikan
Kelas Kedua (Bhg. Tertinggi)
Universiti Sains Malaysia
1995/1996
107.
Dean Tong Chee Kion
A 2335809
Sarjana Muda Pengurusan
Kepujian Kelas Pertama
Universiti Sains Malaysia
1995/1996
108.
Fathiyah bte Mohd Fakruddin
730213-08-5242
Sarjana Muda Pendidikan Islam
Kelas I
Universiti Malaya
1996/1997
109.
Heng Ming Liang
721212-10-5331
Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik
Kelas I
Universiti Malaya
1996/1997
110.
Izad Azraai bin Jamsari
730331-10-5453
Sarjana Muda Pengajian Islam 
Kelas I
Universiti Kebangsaan Malaysia
1996/1997
111.
Teh Cheng Lay
A 2052566
Sarjana Muda Perubatan
Dengan Kepujian 
Universiti Kebangsaan Malaysia
1996/1997
112.
Syuhaily bt. Osman
740722-07-5092
Bacelor Sains Pembangunan Manusia
Kepujian Kelas 2 Tinggi
Universiti Putra Malaysia
1996/1997
113.
Malini a/p Ramalingam
A 2233001
Bacleor Sains
Kepujian Kelas I
Universiti Putra Malaysia
1996/1997
114.
Farida bte Yusof
A 2611522
Sarjana Muda Sains Gunaan
Kepujian Kelas 2
Universiti Sains Malaysia
1996/1997
115.
Fok Chee Youn
A 2174014
Sarjana Muda Sains Komputer
Kepujian Kelas I
Universiti Sains Malaysia
1996/1997
116.
Atikah bte Zakaria @ Ya
A 2473218
Sarjana Muda Kejuruteraan Awam 
Kelas I
Universiti Teknologi Malaysia
1996/1997
117.
Gan Shiau Hui
A