Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Kami beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang cekap, tepat dan komited dalam menjalankan tanggungjawab kami:-

Melaksanakan

Perkara 38 serta Jadual-Jadual Ketiga, Keempat dan Kelima Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan-Peraturan Majlis Raja-raja 1988 dengan lancar.

Bertindak

Sebagai agensi penghubung dalam urusan pentadbiran di antara Pentadbiran Istana Negeri-Negeri dengan Agensi Kerajaan Pusat, Pertubuhan dan individu-individu tertentu dengan berkesan.