Soalan Lazim
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Hubungi Kami
Maklum balas
Maklum Balas
Maklum Balas
Peta Laman
          ​  contactus-icon contactus-icon feedback-icon sitemap-icon

Maklumat Majlis Raja-raja

Sebelum Pembentukan Durbar sebagai bibit Majlis Raja-raja

Sebelum Perang Dunia dan khasnya sebelum penaklukan Siam, British dan Jepun, Raja-raja dahulu merupakan Raja-raja berkuasa mutlak, dalam bidang perundangan, eksekutif dan kehakiman. Raja-raja ini memerintah Negeri masing-masing berdasarkan pertimbangan dan budi bicara baginda sendiri, dibantu oleh pelbagai kategori pegawai dengan tugas dan peranan yang ditentukan baginda. Pada zaman Kesultanan Melaka (1402-1511), para pegawai ini diketuai oleh Bendahara (sekarang iaitu jawatan yang setaraf dengan Perdana Menteri).


Penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun (1511-1641), dan Belanda (1641-1824), dst. British (1824-1957) tidak mengubah struktur tradisi Kesultanan Melayu.  Pengaruh British pula telah mula menyerap ke Semenanjung Tanah Melayu apabila British bertapak dan memerintah Pulau Pinang pada 1786, terpisah dari Kesultanan Kedah.  Pemerintahan Pulau Pinang meliputi Seberang Perai (1800) dan Pangkor (1826-1936) serta Dinding/Manjung (1874-1936).  Pada awal tahun 1874 pula, pihak British mencampuri pentadbiran Kesultanan Melayu Perak dan seterusnya dari masa ke masa semua Kesultanan dengan perjanjian yang mensyaratkan baginda mendapat seraya menurut nasihat pegawai British sama ada bergelar British Resident bagi Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan ataupun British Advisors bagi Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu (1919) ataupun General Advisor bagi Negeri Johor (1914).

 

Sebelum pihak British melengkapkan penguasaan politik mereka terhadap Kesultanan-kesultanan Melayu, mereka terlebih dahulu menggabungkan kuasa pentadbiran mereka, dengan membentuk Negeri-negeri Melayu Bersekutu (FMS) pada tahun 1896 dan kemudiannya menubuhkan sebuah Majlis Mesyuarat Persekutuan (FMS Legislative Council) pada tahun 1909, yang ahlinya termasuk empat orang Raja-raja Melayu, yang dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. 


Sungguhpun pihak British cuba mengekalkan kedaulatan Kesultanan Melayu, tetapi apa yang tinggal bagi Raja-raja Melayu, hanyalah amnya tugas-tugas yang berkaitan dengan upacara adat istiadat dan hal-hal keagamaan.

 
Meskipun Majlis Raja-raja yang ada sekarang merupakan struktur formal Perlembagaan, nama Majlis ini tidak dapat dipisahkan daripada Kesultanan-kesultanan Melayu yang merupakan tonggak sistem atau institusi beraja di Malaysia. Sebab itu sejarah awal Majlis Raja-raja elok dimulai dengan menelusuri secara sepintas lalu kemunculan Kesultanan Melayu yang ada sekarang. Ini penting bagi menunjukkan pertalian awal di kalangan keluarga diraja yang ada di Malaysia sekarang, sesuatu yang tidak kurang pentingnya dalam menyediakan persekitaran yang akhirnya melahirkan Majlis ini.


Kemunculan dan kedudukan Kesultanan Melayu tidak dapat lari daripada mengaitkannya dengan Kesultanan Melayu Melaka (1402-1511). Meskipun kesultanan ini bukan kesultanan yang tertua, sebab Kesultanan Kedah telah pun diasaskan sekitar kurun ke-13,  Kesultanan Melayu Melaka mempunyai faktor signifikan yang besar dalam membina tradisi dan adat istiadat istana yang kemudiannya diwarisi oleh Kesultanan-kesultanan yang muncul kemudiannya. Selain itu, Kesultanan Melayu Melaka juga mempunyai peranan dalam membantu mengasas dan memperkukuhkan kebanyakan Kesultanan yang ada sekarang.


Daripada sembilan Kesultanan yang ada, hanya Kesultanan Melayu Perak sahaja yang mempunyai pertalian langsung dengan Kesultanan Melayu Melaka sebab Sultan Perak yang pertama yang ditabal pada 1528 ialah anakanda kepada Sultan Mahmud yang terakhir dari Melaka.

 

Kesultanan Kedah yang pernah dilindungi oleh Melaka memiliki beberapa peralatan diraja termasuk nobat yang dianugerahkan kepada Kesultanan ini oleh Kerajaan Melaka. Kesultanan Selangor, meskipun diasaskan oleh orang Bugis pada kurun-18, telah diberi keabsahan oleh Kesultanan Perak yang mempunyai pertalian langsung dengan Raja-raja Melaka. Kesultanan-kesultanan lain seperti Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu muncul selepas keturunan Kesultanan Melayu Melaka pupus. Kesultanan-kesultanan ini jelas mengisi dan meneruskan warisan yang dikosongkan oleh Kesultanan Melayu Melaka selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis. Begitu juga dengan Negeri Sembilan, meskipun Raja-rajanya berasal dari Sumatera. Apabila pihak British campur tangan di Negeri-negeri Melayu, bermula dengan Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 dan berakhir dengan perjanjian British dengan Johor pada 1 Mei 1914.


Kedudukan Raja-raja Melayu sebagai Raja yang berdaulat tidak berubah. Inilah kedudukan Raja-raja di sisi undang-undang, walaupun kenyataannya mungkin tidak sedemikian bebas dan berdaulat. Prinsip ini telah diisytiharkan oleh beberapa keputusan mahkamah yang berbeza kedudukannya dengan kedudukan Raja-raja Melayu dalam Malayan Union. Walaupun demikian, Raja-raja terpaksa tunduk kepada kehendak dan tekanan pihak British. Meskipun tekanan itu boleh dipersoalkan di sisi undang-undang, pihak British mempunyai kekuatan untuk memaksa Raja-raja Melayu mematuhi nasihat mereka.   Hakikatnya pihak British yang membentuk dan mengawal polisi pentadbiran dan pelaksanaannya di Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Raja-raja tahu apa yang baginda terima bukanlah sesuatu yang dimaksudkan ketika baginda menandatangani perjanjian dengan pihak British.

Pengenalan

Majlis Raja-raja ditubuhkan secara formalnya dalam tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Sebelum Persekutuan wujud, sembilan Negeri-negeri Melayu dan dua Negeri-negeri Selat (British Straits Settlements) telah ditadbir sebagai Malayan Union di bawah pemerintah tertinggi seorang Gabenor British, iaitu antara 01.04.1946 dan 31.01.1948. Singapura yang juga adalah sebuah Negeri Selat telah dipisahkan sebagai Tanah Jajahan British (British Crown Colony). Malayan Union menggantikan Pentadbiran Tentera British (British Military). Administration (September 1945-April 1946) yang memerintah sementara selepas kekalahan Jepun yang menakluki Negara ini dari akhir 1941 hingga September 1945.

Sebelum itu Negeri-negeri di Semenanjung di perintah secara berlainan iaitu terdapat lima Negeri Melayu yang tidak bergabung (Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor manakala empat pula bergabung sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States) terdiri daripada Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan antara 1896 dan 1941 dan juga tiga Negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura.

Negeri-negeri Melayu Bersekutu menganjurkan Durbar iaitu forum bersama antara Raja-raja dan pihak pentadbir British yang bermesyuarat dari masa ke masa. Durbar itulah precursor iaitu pelopor kepada Majlis Raja-raja sekarang.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah
Darjah Kebesaran D.K.M., D.K.T., D.K.R., D.M.N., S.U.M.Z., S.S.M.T., S.P.M.T., D.K.,(Perlis), D.K.(Johor), D.K.M.B.(Brunei), D.K.(Perak), D.K.(Negeri Sembilan), D.K.(Kedah), D.K.(Kelantan), D.K.(Selangor), S.P.M.J., Commandeur de la Legion d'Honneur (France), The Most Auspicious Order of The Rajamitrabhorn (Thailand), Collar De La Orden Al Merito De Chile (Chile), Necklace of Independence (Qatar), Bintang Republik Indonesia ADIPURNA (Indonesia).
Tarikh/Tempat Keputeraan 22 Januari 1962 di Bandar Kuala Terengganu, Terengganu.
Naik Takhta/Tabal Takhta: 15 Mei 1998
Tabal: 4 Mac 1999
Pendidikan 1. Sekolah Rendah Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu;
2. Sekolah Menengah Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu;
3. Geelong Grammar di Melbourne, Australia (1980-1981); dan
4. International University - Europe, England (1988).
Kor Kolonel Kehormat 1. Kolonel Yang DiPertua Kor Ordnans DiRaja; dan
2. Kolonel Yang DiPertua Kor Armor DiRaja.
Canselor IPTA/IPTA Canselor Universiti Teknologi Mara
Yang di-Pertuan Agong Ketigabelas (13.12.2006-12.12.2011)
Timbalan Yang di-Pertuan Agong 1. Kesebelas (26.04.1999-12.12.2001)
2. Keduabelas (13.12.2001-12.12.2006)
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail
Darjah Kebesaran

D.K.P., D.K., S.S.P.J., D.K.M., D.M.N., D.K. (Perak), D.K (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Kelantan), D.K.M.B. (Brunei), D.K. (Selangor), D.K. (Pahang), D.K. II (Terengganu), S.P.M.J., S.P.C.M., S.S.M.T., Grand Order of King Tomislav (Croatia), Grand Collier De L'Independence (Grand Medal of the Independence) - Cambodia, Grand Croix De L'Ordre (Royal Sash) - Cambodia, Cavaliere Di Gran Croce Decorato Di Gran Cordone (Italy), Qiladah Badr Al-Kubra (Arab Saudi), Decoration of Omayad - The Finest Decoration (Syria), Knight of the Royal Order of the Seraphim (Sweden), Grand Cordon of the Order of the Sacred Treasure (Japan).

Tarikh/Tempat Keputeraan 17 Mei 1943 di Bandar Diraja Arau, Perlis.
Naik Takhta/Tabal Takhta: 17 April 2000
Tabal: 7 Mei 2001
Pendidikan 1. Sekolah Melayu Arau (sekarang dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Tengku Budriah);
2. Sekolah Rendah Wellesley, Pulau Pinang (1955);
3. Penang Free School;
4. Wellingborough Public School, England (1963); dan
5. Akademi Tentera Diraja Sandhurst, United Kingdom (1964-1965).
Kor Kolonel Kehormat 1. Kolonel Yang DiPertua Kor Polis Tentera Diraja; dan
2. Kolonel Yang DiPertua Rejimen Kor Renjer Diraja.
Canselor IPTA/IPTA Cancelor Universiti Sains Malaysia
Yang di-Pertuan Agong Keduabelas (13.12.2001-12.12.2006)
Timbalan Yang di-Pertuan Agong -
Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj
Darjah Kebesaran

D.K., D.M.N., D.K. (Terengganu), D.K. (Kelantan), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Kedah), D.K. (Johor), S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.J., Commandeur de la Legion d'Honneur (France).

Tarikh/Tempat Keputeraan 24 Disember 1945 di Istana Jemaah, Klang, Selangor (sekarang dikenali sebagai Kolej Islam Sultan Alah Shah, Klang).
Naik Takhta/Tabal Takhta: 22 November 2001
Tabal: 8 Mac 2003
Pendidikan 1. Sekolah  Menengah Raja Muda, Kuala Lumpur;
2. St. John Institution, Kuala Lumpur (1954-1959);
3. Perth, Australia (1960-1964); dan
4. England (1965-1968).
Kor Kolonel Kehormat Kapten Yang DiPertua Tentera Laut Diraja Malaysia
Canselor IPTA/IPTA Canselor Universiti Putra Malaysia
Yang di-Pertuan Agong -
Timbalan Yang di-Pertuan Agong -
Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir
Darjah Kebesaran

D.K., D.M.N., D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Selangor), D.K. (Kedah), D.K. (Kelantan), D.K. (Johor), D.K. (Terengganu), D.K.Y.R., P.P.T.

Tarikh/Tempat Keputeraan 14 Januari 1948 di Istana Seri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.
Naik Takhta/Tabal Takhta: 29 Disember 2008
Tabal: 26 Oktober 2009
Pendidikan 1. Sekolah Tuanku Muhammad, Kuala Pilah, Negeri Sembilan;
2. Sekolah Tunku Besar Tampin, Negeri Sembilan;
3. Sekolah George V, Seremban, Negeri Sembilan;
4. Aldenham School, Elstree; dan
5. University of Wales Aberystwyth.
Kor Kolonel Kehormat 1. Kolonel Yang DiPertua Rejimen Semboyan DiRaja; dan
2. Kolonel Yang DiPertua Kor Jurutera Letrik dan Jentera DiRaja.
Canselor IPTA/IPTA Canselor Universiti Kebangsaan Malaysia
Yang di-Pertuan Agong -
Timbalan Yang di-Pertuan Agong -
Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar
Darjah Kebesaran  D.K (Johor), D.K (Perak), D.K (Kelantan), D.K. (Perlis), D.K (Selangor), D.K (Negeri Sembilan),
D.K (Terengganu), D.K.M.B. (Brunei), S.P.M.J, S.S.I.J, S.P.M.T, S.M.N, S.P.M.K, S.P.M.P, P.I.S
Tarikh/Tempat Keputeraan 22 November 1958 di Hospital Besar Johor Bahru (sekarang dikenali sebagai Hospital Sultanah Aminah).
Naik Takhta/Tabal Takhta: 23 Januari 2010
Tabal: 23 Mac 2015
Pendidikan 1. Sekolah Temenggong Abdul Rahman (1), Johor Bahru, Johor;
2. Trinity Grammer School, Australia (1968-1970);
3. Pusat Latihan Tentera Darat (PULADA), Kota Tinggi, Johor;
4. Fort Benning Georgia, Amerika Syarikat;
5. Fort Wracker, Amerika Syarikat; dan
6. The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Amerika Syarikat.
Kor Kolonel Kehormat Kolonel Komandan Grup Gerak Khas
Canselor IPTA/IPTA -
Yang di-Pertuan Agong -
Timbalan Yang di-Pertuan Agong -
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V
Darjah Kebesaran D.K., D.K.M, D.M.N., D.K. (Selangor), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Perak), D.K. (Perlis), D.K. (Kedah), D.K.(Terengganu), S.P.M.K., S.J.M.K., S.P.K.K., S.P.S.K.
Tarikh/Tempat Keputeraan 6 Oktober 1969 di Kota Bharu, Kelantan.
Naik Takhta/Tabal Takhta: 13 September 2010
Tabal: - 
Pendidikan 1. Sekolah Rendah Sultan Ismail 1, Kota Bharu;
2. Alice Smith School, Jalan Bellamy, Kuala Lumpur;
3. Oakham School, Rutland, England (1989);
4. St. Cross College and Oxford Centre for Islamic Studies (1989-1991);
5. Huron University College, London;
6. Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung (1990);
7. European Business School London.
Kor Kolonel Kehormat Kolonel Yang DiPertua Kor Artileri DiRaja
Canselor IPTA/IPTA Universiti Malaysia Kelantan
Yang di-Pertuan Agong Kelimabelas (13.12.2016 - 06.01.2019)
Timbalan Yang di-Pertuan Agong Keempatbelas (13.12.2011 - 12.12.2016)
Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-Lah
Darjah Kebesaran

D.K., D.K.S.A., D.K.A., D.M.N., D.K.(Kelantan), D.K.(Selangor), D.K.N.S., D.K.(Perlis), D.K 1 (Johor), D.K. (Pahang), PhD (Harvard).

Tarikh/Tempat Keputeraan 27 November 1956 di Pulau Pinang.
Naik Takhta/Tabal Takhta: 29 Mei 2014
Tabal: 6 Mei 2015
Pendidikan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Politik Ekonomi dan Kerajaan dari Universtiti Harvard
Kor Kolonel Kehormat 1. Kolonel Yang DiPertua Rejimen Jurutera Diraja Tentera Darat; dan
2. Kolonel Yang DiPertua Kor Kesihatan Diraja Angkatan Tentera Malaysia.
Canselor IPTA/IPTA 1. Canselor Universiti Malaya; dan
2. Canselor Universiti Sultan Azlan Shah.
Yang di-Pertuan Agong -
Timbalan Yang di-Pertuan Agong 1. Kelimabelas (13.12.2016 - 06.01.2019)
2. Keenambelas (31.01.2019 - sekarang)
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah
Darjah Kebesaran D.K., D.K.H., D.M.N., D.U.K., D.K. (Kelantan), D.K. (Johor), D.K. (Perak), D.K. (Selangor), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Perlis), D.K. (Pahang), D.M.K., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K.
Tarikh/Tempat Keputeraan 30 April 1942
Naik Takhta/Tabal Takhta: 12 September 2017
Tabal: 22 Oktober 2018
Pendidikan Kolej Sultan Abdul Hamid
Kor Kolonel Kehormat 1. Kolonel Yang DiPertua Rejimen Askar Melayu DiRaja (RAMD); dan
2. Kolonel Yang DiPertua Kor Perkhidmatan DiRaja (KPD).
Canselor IPTA/IPTA 1. Universiti Utara Malaysia (UUM); dan
2. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS).
Yang di-Pertuan Agong
Timbalan Yang di-Pertuan Agong -
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Darjah Kebesaran D.K.P., D.K.M., D.K., D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K. (Terengganu), D.K. (Johor), S.P.M.J., D.K.M.B. (Brunei), D.K. (Kedah), D.K. (Perlis), D.K. (Perak).
Tarikh/Tempat Keputeraan 30 Julai 1959 di Istana Manggal Tunggal, Pekan, Pahang.
Naik Takhta/Tabal Takhta: 11 Januari 2019
Tabal: 15 Januari 2019
Pendidikan 1. Sekolah Rendah Ahmad, Pekan, Pahang (1966-1969);
2. Sekolah Rendah St. Thomas, Kuantan, Pahang (1970-1971);
3. Sekolah Menengah St. Thomas, Kuantan, Pahang (1972-1974);
4. Aldenham School, Elstree Hertfordshire-Advance School Davies College, London (1978-1979);
5. Royal Military Academy, Sandhurst, England (1979-1980); dan
6. Worcester & Queen Elizabeth College (1979).
Kor Kolonel Kehormat Kolonel Yang DiPertua Komandan Tentera Udara Diraja Malaysia
Canselor IPTA/IPTA 1. Canselor Universiti Kuala Lumpur; dan
2. Canselor Universiti Malaysia Pahang.
Yang di-Pertuan Agong 31.01.2019 - sekarang
Timbalan Yang di-Pertuan Agong -
Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Juhar Bin Haji Mahiruddin
Darjah Kebesaran S.M.N., S.P.D.K., P.G.D.K., P.J.N., A.S.D.K., J.P.
Tarikh/Tempat Kelahiran 5 November 1953 di Pulau Tambisan, Sandakan, Sabah.
Tarikh Dilantik 1. Dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 1 Januari 2011 selama tempoh 4 tahun; dan
2. Dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 1 Januari 2015 selama tempoh 4 tahun.
Pendidikan 1. B.A. (Hons) Law; dan
2. Barisster-At-Law.
Kor Kolonel Kehormat -
Canselor IPTA/IPTA Cancelor Universiti Malaysia Sabah
Tuan Yang Terutama Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud
Darjah Kebesaran S.M.N., S.B.S., D.K.(Johor), D.K. (Brunei), D.K. (Pahang), S.P.D.K., S.U.M.W., S.S.D.K., D.G.S.M., D.P.P.N., S.S.S.A., S.P.M.T., KT.W.E. (Thailand), KEPN (Indonesia), K.O.U. (Korea), AO (Australia), P.P.K.
Tarikh/Tempat Kelahiran 21 Mei 1936 di Miri, Sarawak.
Tarikh Dilantik 1. Dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 1 Mac 2014 selama tempoh 4 tahun; dan
2. Dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 1 Mac 2018 selama tempoh 4 tahun.
Pendidikan  LLB, University of Adelaide, South Australia
Kor Kolonel Kehormat -
Canselor IPTA/IPTA Canselor Universiti Malaysia Sarawak
Tuan Yang Terutama Tun Seri Setia (Dr.) Hj. Mohd Ali bin Mohd Rustam
Darjah Kebesaran S.M.N., S.P.S.M., P.S.M., S.P.D.K., D.G.S.M., D.C.S.M., D.M.S.M., D.S.M., P.B.M.
Tarikh/Tempat Kelahiran  24 Ogos 1949 di Melaka.
Tarikh Dilantik Dilantik menjadi Yang di-Pertua Negeri pada 4 Jun 2020 selama tempoh 4 tahun.
Pendidikan 1. Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Ekonomi), Universiti Sains Malaysia;
2. Ijazah Sarjana Sastera, Universiti Malaya; dan
3. Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya.
Kor Kolonel Kehormat -
Canselor IPTA/IPTA Canselor Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak
Darjah Kebesaran S.M.N., P.S.M., D.U.P.N., D.S.L.J. (Brunei), D.M.P.N., D.S.P.N., J.S.M., A.M.N.
Tarikh/Tempat Kelahiran 8 Januari 1949 di Sungai Bakap, Pulau Pinang.
Tarikh Dilantik 1 Mei 2021
Pendidikan 1. Sekolah Rendah King Edward VII School Taiping;
2. Stowell School Bukit Mertajam;
3. Sekolah Menengah - High School Bukit Mertajam;
4. Sekolah Menengah Tinggi - Anderson School Ipoh;
5. IPTA - University of Malaya (Bachelor of Arts (Hons); dan
6. Sijil Diplomasi Tahun 1974 - Oxford University (UK Foreign Sevice Programme).
Kor Kolonel Kehormat -
Canselor IPTA/IPTA Canselor Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) Julai 2021 - Disember 2023
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah
Darjah Kebesaran D.K., S.S.A.P., S.I.M.P.
Tarikh/Tempat Keputeraan 17 September 1995 di Kuantan, Pahang.
Tarikh Dilantik 31 Januari 2019
Pendidikan 1. Sekolah Kebangsaan Saint Thomas, Kuantan Pahang (2002 - 2005);
2. Caldicott Preparatory School, London, United Kingdom (2006 - 2009);
3. Sherbone School, London, United Kingdom (2009 - 2014); dan
4. University Institute - Geneva School of Diplomacy and International Relations - Bachelor of Arts in International Relation (2015 - 2018).
Canselor IPTA/IPTA 1. Canselor Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (UNIPAS);
2. Pro Canselor Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA); dan
3. Pro Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM).
Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail
Darjah Kebesaran D.K., S.P.M.P, P.A.T.
Tarikh/Tempat Keputeraan 30 Disember 1967, Hospital Besar Alor Setar.
Tarikh Dilantik 1 Ogos 2000
Pendidikan 1. Sekolah Rendah Kebangsaan Putra, Kangar, Perlis (1974 - 1979);
2. Sekolah Menengah Derma, Kangar, Perlis (1980 - 1982);
3. Sekolah Menengah Penang Free, Pulau Pinang (1983);
4. Carey Grammar School (1984 - 1985); dan
5. La Trobe University, Bundoora, Melbourne (1986)
Kor.Kol Kehormat Komander Rejimen 504 Askar Wataniah
Canselor IPTA/IPTA 1. Canselor Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP) (2003 hingga kini) dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM); dan
2. Canselor Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPS) (2015 hingga kini).
Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah
Darjah Kebesaran S.P.M.S., S.S.I.S., S.P.M.K.
Tarikh/Tempat Keputeraan 12 Disember 1990 di Pacific Presbyterian Hospital, San Francisco, Amerika Syarikat.
Tarikh Dilantik 3 Mei 2002
Pendidikan 1. San Francisco, Amerika Syarikat;
2. Alice Smith School, Kuala Lumpur; dan
3. Wellington College, England.
Canselor IPTA/IPTA -
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin
Darjah Kebesaran D.K., S.S.M.Z.
Tarikh/Tempat Keputeraan 1 Mac 1998 di Hospital Kuala Terengganu, Terengganu.
Tarikh Dilantik 12 Januari 2006
Pendidikan Garden International School, Kuala Lumpur.
Canselor IPTA/IPTA -
Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim
Darjah Kebesaran D.K., S.P.M.J, S.M.I.J., S.S.I.J, P.I.S., P.S.I.
Tarikh/Tempat Keputeraan 30 Jun 1984, Johor Bahru, Johor.
Tarikh Dilantik 28 Januari 2010
Pendidikan 1. Sekolah Sri Utama, Johor Bahru
2. Sekolah Rendah Kebangsaan St. Joseph, Johor Bahru
3. Australian International School, Singapore
4. Hale School, Perth, Australia
5. Indian Military Academy, Dehra Dun, India
6. Unit 61 Cavalry Tentera Darat India, Jaipur, India
7. Kursus Kepakaran Gerak Khas, Kem Iskandar, Mersing
8. Latihan Peperangan Khusus (PULAPAK)
Canselor IPTA/IPTA Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Fa-iz Petra Ibni Al-Marhum Sultan Ismail Petra
Darjah Kebesaran D.K., S.P.M.K. Ph.D (UCL)
Tarikh/Tempat Keputeraan 20 Januari 1974 di Kota Bharu, Kelantan
Tarikh Dilantik 18 Oktober 2010
Pendidikan 1. Sekolah Rendah Kebangsaan Sultan Ismail II, Kota Bharu;
2. Oakham, School, London;
3. London School Of Economic (B.A History);
4. Universita Di Firenze (Beginner + Intermediate) (Italian Language + Literature);
5. University College Of London (M.A. Ancient History);
6. University College Of London (M.Phil Ancient History); dan
7. University College Of London (Phd History);
Canselor IPTA/IPTA -
Duli Yang Teramat Mulia Raja Jaafar ibni Almarhum Raja Muda Musa
Darjah Kebesaran D.K., D.K.A., S.P.C.M., J.S.M.
Tarikh/Tempat Keputeraan 26 September 1941 di Hospital Taiping, Perak
Tarikh Dilantik 20 Jun 2014
Pendidikan -
Canselor IPTA/IPTA -
Duli Yang Teramat Mulia Tengku Sarafudin Badlishah Ibni Sultan Sallehuddin
Darjah Kebesaran D.M.K., D.S.D.K.
Tarikh/Tempat Keputeraan 2 Mac 1967 di Alor Setar, Kedah.
Tarikh Dilantik 26 November 2017
Pendidikan 1. Holborn College, London United Kingdom (1990 - 1991);
2. Brunel University, Uxbridge Middlesex United Kingdom, Bachelor of Laws (Hons) (1988 - 1990);
3. Kolej Damansara Utama, Petaling Jaya Selangor (1987 - 1988);
4. SEA Park Secondary School, Petaling Jaya Selangor (1985 - 1986); dan
5. Royal Military College, Sungai Besi, Kuala Lumpur (1980 - 1985).
Canselor IPTA/IPTA -
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG, DULI-DULI YANG MAHA MULIA RAJA-RAJA DAN TUAN-TUAN YANG TERUTAMA YANG DI-PERTUA-YANG DI-PERTUA NEGERI
1. YANG DI-PERTUAN AGONG MALAYSIA XVI
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, D.K.P., D.K.M., D.K.,   D.M.N., S.S.A.P., S.I.M.P., D.K. (Terengganu), D.K. (Johor), S.P.M.J., D.K.M.B. (Brunei), D.K. (Kedah), D.K. (Perlis), D.K. (Perak), D.K. (Selangor), Order of The State of The Republic of Turkiye. (Naik Takhta Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur pada 11 Januari 2019)
Tarikh Sambutan Hari Keputeraan Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja
1. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus - 14 Januari 2023
2. Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor - 23 Mac 2023
3. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu - 26 April 2023
4. Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis - 17 Mei 2023
5. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah Darul Aman - 18 Jun 2023
6. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang - 30 Julai 2023
7. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V - 29 & 30 September 2023
8. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan - 03 November 2023
9. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Darul Ehsan - 11 Disember 2023
1. ISTANA NEGARA
Kolonel Nazim bin Mohd Alim (Bersara),
Setiausaha Sulit Kanan kepada
Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong,
Istana Negara,
Jalan Sultan Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.

03-62001000 / 62002000 (Tel)
03-62052121 (Fax)
8. PERAK

Kolonel Norzahari Efandy bin Zakaria,
Setiausaha Sulit Kanan Kepada
Duli Yang Maha Mulia              
Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan,     
Istana Iskandariah,
33007 Kuala Kangsar,
PERAK DARUL RIDZUAN.


05-7761203 (Tel)
05-7763724 (Fax)
1. ISTANA NEGARA
Datuk Pengelola Bijaya Diraja,
Istana Negara,
Jalan Sultan Abdul Halim,
50480 Kuala Lumpur.

03-62001000 / 62002000 (Tel)
03-62052121 (Fax)
8. JOHOR
Pengelola Bijaya Diraja Johor
Jabatan Diraja Johor,
Istana Besar,
80000 Johor Bahru,
Johor.

07-2220351 (Tel)
07-2230763 (Fax)
TARIKH MESYUARAT MAJLIS RAJA-RAJA LEPAS
1948 - 1960
Bil
Mesyuarat-mesyuarat
Tarikh
Tempat
Pengerusi
1.
Majlis Raja-Raja Yang Pertama
18.02.1948
Dewan Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur
DYMM Baginda Sultan Johor Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Abu Bakar
2.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-2
19.05.1948 - 21.05.1948
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Bi'llah Abdullah
3.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-3
29.06.1948 - 01.07.1948
Dewan Johor Bahru
DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad
4.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-4
31.08.1948 - 01.09.1948
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah
5.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-5
16.11.1948 - 17.11.1948
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah
6.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-6
01.03.1949 - 02.03.1949
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail
7.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-7
15.06.1949 - 17.06.1949
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Al-Sultan Kelantan Tengku Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV
8.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-8
31.08.1949 - 01.09.1949
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Sultan Terengganu Sultan Ismail ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin
9.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-9
30.11.1949 - 01.12.1949
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Paduka Seri Sultan Perak Sultan Yussuf Izzuddin Shah ibni Al-marhum Sultan Abdul Jalil Radziallah
10.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-10
22.02.1950 - 23.02.1950
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Billah Abdullah
11.
Mesyuarat Khas
21.04.1950 - 22.04.1950
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad
12.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-11
24.05.1950 - 25.05.1950
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah
13.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-12
30.08.1950 - 31.08.1950
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah
14.
Mesyuarat Khas
29.09.1950 - 30.09.1950
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail
15.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-13
15.11.1950 - 16.11.1950
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Al-Sultan Kelantan Tengku Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV
16.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-14
14.02.1951 - 15.02.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Regent Terengganu Tengku Mahmud ibni Al-Sultan Ismail Nasiruddin Shah
17.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-15
19.03.1951 - 20.03.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Paduka Seri Sultan Perak Sultan Yussuf Izzuddin Shah ibni Al-marhum Sultan Abdul Jalil Radziallah
18.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-16
23.05.1951 - 24.05.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Billah Abdullah
19.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-17
15.08.1951 - 16.08.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Besar Burhanuddin ibni Al-marhum Tuanku Antah
20.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-18
24.10.1951 - 25.10.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah
21.
Mesyuarat Khas
03.12.1951 - 04.12.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah
22.
Mesyuarat Khas
15.12.1951 - 16.12.1951
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail
23.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-19
13.02.1952 - 14.02.1952
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Al- Sultan Kelantan Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV
24.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-20
23.04.1952 - 24.04.1952
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Paduka Seri Sultan Perak Sultan Yussuf Izzuddin Shah ibni Al-marhum Sultan Abdul Jalil Radziallah
25.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-21
13.08.1952 - 14.08.1952
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Billah Abdullah
26.
Mesyuarat Khas
07.10.1952 & 09.10.1952
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad
27.
Mesyuarat Khas
05.11.1952 - 06.11.1952
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah
28.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-22
11.02.1953 - 12.02.1953
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail
29.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-23
29.04.1953 - 30.04.1953
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Sultan Terengganu Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-marhum Sultan Zainal Abidin
30.
Mesyuarat Khas
06.07.1953 - 07.07.1953
Istana Selangor, Kuala Lumpur
KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Bi'llah Abdullah
31.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-24
21.10.1953 - 22.10.1953
Istana Selangor, Kuala Lumpur
DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad
32.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-25 (Khas)
24.02.1954 - 25.02.1954
Istana Selangor, Kuala Lumpur

DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah

33.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-26
26.03.1954 - 27.03.1954
Istana Selangor, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah

34.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-27
14.07.1954 - 15.07.1954
Istana Selangor, Kuala Lumpur

DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail

35.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-28
20.10.1954 - 21.10.1954
Istana Selangor, Kuala Lumpur

KDYMM Al-Sultan Kelantan Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV

36.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-29
24.02.1955
Istana Selangor, Kuala Lumpur

DYMM Regent Terengganu Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-marhum Sultan Zainal Abidin

37.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-30
13.04.1955 - 14.04.1955
Istana Selangor, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Bi'llah Abdullah

38.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-31 (Khas)
22.08.1955 - 23.08.1955
Istana Selangor, Kuala Lumpur

DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad

39.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-32
28.09.1955 - 29.09.1955
Istana Selangor, Kuala Lumpur

DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah

40.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-33
21.12.1955 - 22.12.1955
Istana Selangor, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah

41.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-34
28.02.1956 - 29.02.1956
Istana Selangor, Kuala Lumpur

DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail

42.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-35
27.06.1956 - 28.06.1956
Istana Selangor, Kuala Lumpur

KDYMM Al- Sultan Kelantan Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV

43.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-36 (Khas)
28.08.1956 - 29.08.1956
Istana Selangor, Kuala Lumpur

KDYMM Al- Sultan Kelantan Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV

44.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-37
31.10.1956 - 02.11.1956
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Paduka Seri Sultan Perak Sultan Yussuf Izzuddin Shah ibni Al-marhum Sultan Abdul Jalil Radziallah

45.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-38
06.02.1957 - 07.02.1957
Dewan Mesyuarat Kerajaan Persekutuan, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Billah Abdullah

46.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-39
13.03.1957 - 14.03.1957
King's House Kuala Lumpur

DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad

47.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-40
09.04.1957 - 10.04.1957
Tidak dinyatakan

DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad

48.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-41
06.06.1957
King's House Kuala Lumpur

DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Abdul Rahman ibni Al-marhum Tuanku Muhammad

49.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-42
26.06.1957 - 27.06.1957
Dewan Mesyuarat Kerajaan Persekutuan, Kuala Lumpur

DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah

50.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-43 (Khas)
03.08.1957
Dewan Mesyuarat Kerajaan Persekutuan, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Kedah Tunku Badlishah ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah

51.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-44
31.08.1957
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail

52.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-45
30.10.1957 -31.10.1957
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail

53.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-46
05.03.1958 - 06.03.1958
Istana Negara, Kuala Lumpur

KDYMM Al-Sultan Kelantan Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Mohamed IV

54.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-47
02.07.1958 - 03.07.1958
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Sultan Terengganu Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-marhum Sultan Zainal Abidin

55.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-48
15.10.1958 - 16.10.1958
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Paduka Seri Sultan Perak Sultan Yussuf Izzuddin Shah ibni Al-marhum Sultan Abdul Jalil Radziallah

56.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-49
04.02.1959 - 05.02.1959
Istana Negara, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Pahang Sultan Abu Bakar Ri'ayatuddin Al-Mu'adzam Shah ibni Almarhum Al-mutasim Billah Abdullah

57.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-50
22.07.1959 - 23.07.1959
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Pemangku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Munawir ibni Tuanku Abdul Rahman

58.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-51
24.02.1960 - 25.02.1960
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Sultan Selangor Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Al-marhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah

59.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-52 (Khas)
14.04.1960
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Raja Perlis Syed Putra ibni Al-marhum Syed Hassan Jamalullail

60.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-53
14.04.1960
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Sultan Terengganu Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni Al-marhum Sultan Zainal Abidin

61.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-54 (Khas)
14.04.1960
Istana Negara, Kuala Lumpur

KDYMM Sultan Kedah Abdul Halim Mu'adzam Shah ibni Al-marhum Sultan Badlishah

62.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-55
21.09.1960
Istana Negara, Kuala Lumpur

DYMM Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tunku Nasir ibni Al-marhum Tuanku Muhammad

63.
Majlis Raja-Raja Yang Ke-56
02.11.1960 - 03.11.1960
Istana Negara, Kuala Lumpur

KDYMM Al-Sultan Kelantan Sultan Yahya Petra ibni Al-marhum Sultan Ibrahim

  Hubungi Kami


  Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
  Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja,
  482, Jalan Bukit Petaling
  50682 Kuala Lumpur

  Telefon: 03-92245245
  Faks: 03 - 92245246
  E-mel: urusetia[at]majlisraja-raja.gov.my
  Setiausaha,
  Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja Dan Yang di-Pertua-Yang di-Pertua Negeri,
  482, Jalan Bukit Petaling
  50682 Kuala Lumpur

  Telefon: 03-92245261
  Faks: 03 - 92245246
  E-mel: biasiswarajaraja[at]gmail.com

  Bilangan Pelawat
  3.png3.png3.png8.png1.png
  Tarikh Kemaskini
  • Kemaskini Terakhir: 22.11.2023.
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
  Image