Terkini

PERISYTIHARAN OLEH PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN PERMULAAN PUASA 1438 HIJRIAH/2017 MASEHI


“Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Permulaan Puasa bagi Negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Sabtu, 27 Mei 2017.”
Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja,
KUALA LUMPUR.Official Addresses of State Palaces

Additional information