Terkini

14 June 2018

PERISYTIHARAN OLEH PENYIMPAN MOHOR BESAR
RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN HARI RAYA PUASA
1439 HIJRIAH/2018 MASEHI
“Bagi menyempurnakan titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi Negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Jumaat, 15 hb. Jun 2018.”


​Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja,
KUALA LUMPUR.Official Addresses of State Palaces

Additional information