Terkini

PENGUMUMAN

PENGUMUMAN

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN
P.U.(A)295

Perisytiharan Oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan
Timbalan Yang di-Pertuan Agong

BAHAWASANYA adalah diperuntukkan oleh Perkara 33 Perlembagaan Persekutuan bahawa Timbalan Ketua Utama Negara bagi Persekutuan (Timbalan Yang di-Pertuan Agong) hendaklah menjalankan fungsi-fungsi serta mempunyai keistimewaan-keistimewaan Yang di-Pertuan Agong pada bila-bila masa Yang di-Pertuan Agong tidak berupaya untuk menjalankan fungsi-fungsi jawatan itu kerana gering, tiada di dalam Persekutuan atau kerana apa-apa sebab yang lain :

DAN BAHAWASANYA Yang di-Pertuan Agong tidak berupaya untuk menjalankan fungsi-fungsi jawatan itu kerana Baginda tiada di dalam Persekutuan:

MAKA, OLEH YANG DEMIKIAN, BETA, SULTAN NAZRIN MUIZZUDDIN SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN AZLAN MUHIBBUDDIN SHAH AL-MAGHFUR-LAH, Timbalan Yang di-Pertuan Agong, DENGAN INI MENGISYTIHARKAN bahawa BETA pada hari ini telah mula menjalankan fungsi-fungsi jawatan Yang di-Pertuan Agong.

DIPERBUAT di Istana BETA, di Kuala Lumpur, pada dua hari bulan November, dalam tahun dua ribu lapan belas.

Dengan Titah Perintah Duli Yang Maha Mulia
Penyimpan Mohor Besar Raja-rajaOfficial Addresses of State Palaces

Additional information